FAQs Complain Problems

सामाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सभापोखरी गा पा आर्थिक विवरण २०८०।०४।०१ देखी २०८०।०४।३२ ८०/८१ 09/28/2023 - 16:22 PDF icon सभापोखरी गा पा आर्थिक विवरण २०८०।०४।०१ देखी २०८०।०४।३२.pdf
सभापोखरी गा पा आर्थिक विवरण २०८०।०५।०१ देखी २०८०।०५।३० ८०/८१ 09/28/2023 - 16:22 PDF icon सभापोखरी गा पा आर्थिक विवरण २०८०।०५।०१ देखी २०८०।०५।३०.pdf
सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ अशोज महिनाको बजेट र खर्चको विवरण ८०/८१ 11/29/2023 - 12:05 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ अशोज महिनाको बजेट र खर्चको विवरण
सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ कार्तिक महिनाको बजेट र खर्चको विवरण ८०/८१ 11/29/2023 - 12:07 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिका आ. व. २०८०-८१ कार्तिक महिनाको बजेट र खर्चको विवरण
सभापोखरी गाउँपालिकाको २०८० मंसिर महिना सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ 12/19/2023 - 20:41 PDF icon आ व २०८०-८१ मंसिर महिना सम्मको आर्थिक विवरण.pdf
आ व २०८०-८१ मंसिर महिना सम्मको बजेट शिर्षक अनुसार बजेट तथा खर्चको आर्थिक विवरण ८०/८१ 12/19/2023 - 20:44 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१३ मंसिर महिना सम्मको खर्च शिर्षक अनुसार बजेट तथा खर्चको आर्थिक विवरण.pdf
सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ पौष महिना अवधी सम्मको खर्च शिर्षक अनुसार बजेट तथा खर्चको विवरण ८०/८१ 01/19/2024 - 15:05 PDF icon सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ पौष महिना अवधी सम्मको आर्थिक विवरण
सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ पौष महिना सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ 01/19/2024 - 15:08 PDF icon आ व २०८०-८१ दोश्रो त्रैमासिक सम्मको आर्थिक विवरण.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको २०८०-८१ माघ महिना सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ 02/15/2024 - 10:27 PDF icon सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ माघ महिना सम्मको आर्थिक विवरण.pdf
सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ फाल्गुण महिना अवधी सम्मको आर्थिक विवरण ८०/८१ 05/22/2024 - 16:52 PDF icon सभापोखरी गा पा आ व २०८०-८१ फाल्गुण महिना अवधी सम्मको आर्थिक विवरण.pdf

Pages