FAQs Complain Problems

सामाचार

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

यस सभापोखरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय संखुवासभा मिति २०८०।०४।१२ गते बसेको कार्यपालिका बैठक निर्णय अनुसार कृषि अधिकृत रिक्त रहेको पदमा करार सेवा पदपूर्ति गर्ने निर्णय भएको हुदा यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष: