FAQs Complain Problems

सामाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ 02/06/2024 - 14:08 PDF icon वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ऐन, २०८०.pdf
लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:01 PDF icon लेखा समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
सभापोखरी गाउँपालिका आधारभूत अस्पताल /स्वास्थ्य संस्थामा फार्मेसी सेवा संचालन कार्यबिधि २०८० ८०/८१ 09/08/2023 - 17:26 PDF icon फार्मेसी सेवा संचालन कार्यबिधि २०८०.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/12/2023 - 18:20 PDF icon सभापोखरी गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, 2080.pdf
ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 13:08 PDF icon final ब्याक हो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/10/2023 - 15:52 PDF icon टोल बिकास कार्यबिधि २०७९.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/01/2023 - 18:47 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, २०७९.pdf
भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
पदाधिकारी आचारसहिता ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको नियमावलीहरु २०७६ ७६/७७ 03/09/2020 - 15:25 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७६.pdf, PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon सार्बजानिक खरिद नियमावली २०७६.pdf

Pages