FAQs Complain Problems

सामाचार

सुची दर्ता आ.व. २०७५/०७६ को लागि गर्ने बारे १५ दिने सार्वजनिक सूचना

सूची दर्ता

यस कार्यालयकोे लागि चालु आ.व.२०७५।०७६ का लागि आवश्यक पर्ने कार्य तथा सेवाहरु र सामानहरु उपलव्ध गराउन इच्छुक इजाजत प्राप्त परामर्शदाता, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सूची दर्ताको लागि आवश्यक कागजात संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र संस्था दर्ता तथा नविकरण, प्यान तथा मू.अ.क. दर्ता, आ.व.०७३।०७४ को कर चुक्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहित रु १०। को टिकट टाँसी यस गाउँपालिकामा सूची दर्ताको लागि निवेदन पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: