कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बिनुका शेर्पा शाखा अधिकृत छैठौं अधिकृत binusherpa99@gmail.com 9843556080
दिनेश मेवाहाङ्ग राई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख avakop09@gmail.com 9842041240
पुष्कर गौतम शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख gautampushkar54@gmail.com 9842254033
हरि किरण बस्नेत लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख kiranjum@gmail.com 9858320522
टिकाराम भट्टराई अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा tikabhattarai906@gmail.com 9842683826
कमल सापकोटा अ. सव इन्जिनियर योजना शाखा kamalsapkota85@gmail.com 9852051622/9819014201
रविन दाहाल कम्प्युटर अपरेटर ito.sabhapokharimun@gmail.com 9842113459